The Roxette Site

Tours / Roxette / XXX – The 30th Anniversary Tour

Arena Armeec, Sofia, Bulgaria