The Roxette Site

Låtar / Marie Fredriksson

Så skimrande var aldrig havet

Ursprungliga Versionen

Tillgänglig på:

Live på Sjöhistoriska museet, Stockholm, Sverige den 10 augusti 2000 5:12

Tillgänglig på: